Met deze nieuwigheden trekken we dit voorjaar het veld in

Vrijdag 3 mei 2024
Gilles Schrijvers
Met deze nieuwigheden trekken we dit voorjaar het veld in

Er zijn dit jaar heel wat nieuwigheden wat betreft de veldwerkzaamheden van Vandijck Agrarisch Centrum

Je hebt het misschien al opgemerkt: een nieuwe generatie is in opkomst binnen Vandijck Agrarisch Centrum. Hoewel er niet van de ene op de andere dag grote verschuivingen plaatsvinden, werken we geleidelijk aan verbeteringen om onze klanten beter van dienst te zijn. Ook binnen onze divisie voor loonwerk en machineverhuur hebben we enkele ontwikkelingen doorgemaakt die we graag met jullie delen.

Het onderdeel landbouwmachineverhuur bestaat al vele jaren binnen Vandijck, al heeft de groei van andere takken binnen ons bedrijf met momenten geleid tot een iets mindere focus hierop. Als Agrarisch Centrum zijn we echter van mening dat we boeren optimaal moeten ondersteunen, en het aanbieden van landbouwmachines gecombineerd met op maat gemaakt advies is een essentieel onderdeel hiervan. Hierbij willen we inzetten op machines die een boer niet meteen zelf in zijn bezit heeft of heel vaak moet gebruiken, maar die toch van grote waarde kunnen zijn. Met dit in gedachten zijn we dan ook aan de slag gegaan. Allereerst hebben we gezocht naar een geschikte loods om al onze machines op één locatie in goede omstandigheden te kunnen opslaan, en maken we een punt van goed onderhouden en verzorgd materieel. Daarnaast hebben we ons machinepark vernieuwd met een getrokken strooier met schijven, geschikt voor het verspreiden van haspargit en/of natte kalk. Tot slot hebben we gezorgd voor een vernieuwde website om een beter overzicht te bieden van ons aanbod, zoals eerder aangekondigd in een nieuwsbericht.

Ook binnen het onderdeel loonwerk hebben we niet stilgezeten. Hier kijken we vooral naar complexe en gespecialiseerde machines met een investeringskost die voor individuele boeren met beperkte arealen niet makkelijk terug te verdienen valt. Begeleidend advies is hierbij voor ons cruciaal, zowel over de gebruikte producten als het gebruik in het veld. Daarnaast komt u als boer in aanmerking voor bepaalde overheidssubsidies voor duurzame landbouw door het inzetten van onze moderne machines. Deze mogelijkheden willen we aangrijpen om het financieel rendement te vergroten voor degene aan de basis, de boer.


Nieuwe Kverneland veldspuit

Een van onze belangrijkste activiteiten in loonwerk is het uitvoeren van spuitwerkzaamheden. Met een steeds strenger wordende wetgeving rond geïntegreerde gewasbescherming wordt het voor landbouwers steeds moeilijker om deze werkzaamheden zelf uit te voeren. Bovendien staat de technologie in de landbouwmechanisatie niet stil, en bevinden we ons op een punt waar GPS-aansturing een grote meerwaarde kan betekenen. Met deze ontwikkelingen in ons achterhoofd en de nood aan vervanging van onze oude veldspuit, hebben we geïnvesteerd in een nieuwe veldspuit.

We stellen jullie hierbij graag voor aan onze nieuwe Kverneland iXter B16 veldspuit. Deze GPS-gestuurde veldspuit is uitgerust met een hogedruk recirculatiesysteem met elektrische individuele dopafsluiting, een spuitboom van 18m (met dopafstand van 50 cm), en beschikt over een tankinhoud van 1600l.

Wat maakt GPS-gestuurd spuiten van gewasbeschermingsmiddelen interessant? Door de automatische afsluiting van iedere afzonderlijke dop op de spuitboom wordt de overlapping van gesproeide delen drastisch verminderd. Hierdoor bespaart u 5-10% op de aankoop van gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast zijn we door de GPS-sturing zeker dat het volledige oppervlak met de juiste dosering behandeld wordt. Dit alles draagt bij tot betere groeiomstandigheden en verhoogde opbrengsten.

Nieuwe Vicon kunstmeststrooier

Laten we eens kijken naar onze derde en laatste nieuwe aanwinst voor 2024 binnen ons machinepark. Binnen de wereld van GPS-gestuurde machines presenteren we graag onze Vicon RO-M RotaFlow GEOSPREAD. Bij bemesting staan de behoeften van de plant centraal. Deze kunstmeststrooier is uitgerust met RotaFlow, het innovatieve strooisysteem van Vicon. Het strooisysteem met 8 schoepen per schijf zorgt voor een nauwkeurige en gelijkmatige verdeling van de kunstmestkorrels en exacte hoeveelheden voedingsstoffen voor de plant. De strooier beschikt over individuele secties van 1 meter breed, waardoor onnodige overlap tot een absoluut minimum wordt beperkt. Dit zorgt voor een kunstmestbesparing van 5-15%. Kantstrooien kan aan de hand van een hydraulische kantstrooiplaat waarbij van de perceelsgrens af wordt gestrooid, of aan de hand van TrimFlow waarbij naar de perceelsgrens toe wordt gestrooid.

Wat houdt het RotaFlow strooisysteem met GEOSPREAD eigenlijk in?

Dit geavanceerde strooisysteem voor meststoffen biedt een reeks voordelen die resulteren in een efficiënte en nauwkeurige verspreiding. Door een centraal afgiftepunt, soepele acceleratie en centrifugale kracht wordt de meststof zonder beschadiging, verpulvering of stofvorming versneld tot de snelheid van de strooischijf voordat het de schoepen bereikt. Het systeem garandeert hierbij een nauwkeurig strooipatroon dankzij een dubbel overlappend strooibeeld, mogelijk gemaakt door acht schoepen per schijf die een continue stroom van meststoffen op het perceel verzekeren, wat cruciaal is bij het strooien met hoge capaciteit en snelheid. Minimale windinvloed en maximale tolerantie worden bereikt door vlakke schijven en een horizontale meststroom, resulterend in een symmetrisch strooibeeld. De consistente verdeling wordt gewaarborgd door acht schoepen per schijf en acht sectoren per omwenteling, waardoor een gelijkmatige verspreiding plaatsvindt met een dubbel overlappend strooibeeld. Bovendien biedt het systeem gegarandeerde nauwkeurigheid op hellingen, waarbij de meststof altijd op hetzelfde punt de schoepen raakt en zich gelijkmatig over de volledige lengte van de schoep verplaatst, zelfs op oneffen terrein. De naam GEOSPREAD verwijst naar het feit dat de werkbreedte automatisch wordt aangepast aan de overlap en de dekking met behulp van een GPS-plaatsbepalingssysteem. Wanneer je bijvoorbeeld door een wig of een onregelmatig gevormd veld rijdt, zal GEOSPREAD de werkbreedte stap voor stap beginnen te verkleinen. De werkbreedte van de strooier is hierbij verdeeld in secties van minimaal 1 meter tot maximaal 28 secties. Niet alleen wordt de strooibreedte aangepast, ook de strooihoeveelheid (kg/min) wordt automatisch aangepast aan de herziene strooibreedte. Deze unieke combinatie van werkbreedte- en strooihoeveelhedenverstelling maakt het GEOSPREAD systeem uiterst nauwkeurig, met minimale invloed op de variatiecoëfficiënt van het strooibeeld.

Hoe precies? Hoe gaan we om met precisielandbouw?

GPS-gestuurde precisielandbouw is deel van de toekomst, maar op zichzelf niet zaligmakend. De best mogelijke bodem- en gewasgezondheid, groei en opbrengst worden bereikt waar vakmanschap van de boer en technologie samenkomen. Als loonwerker maken we vooruitstrevende landbouwtechnieken toegankelijk die voor individuele boeren onbereikbaar lijken, en denken tegelijk verder dan enkel onze opdracht. Op basis van uw terreinkennis en praktijkervaring leggen we rijrichting en route vast, zodat toekomstige bewerkingen niet in het gedrang komen. Door GPS aangestuurd, maar door de boer bepaald. In overleg bepalen we de beste teeltstrategie voor een optimale opbrengst, ook op lange termijn. U bespaart op de aankoop van mest- en sproeistoffen, terwijl uw gewas en omgeving er beter van worden.

We luisteren naar de behoeften en wensen van onze klanten en willen onze diensten verder blijven uitbreiden, met het oog op de toekomst. Meer weten, feedback of vragen? Contacteer dan Tuur Lenaerts op +32 471 40 67 85 of via [email protected]

Vandijck Agrarisch Centrum NV

BTW BE 0448.775.745

Privacybeleid